CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

STUDIUM

Výuka anglického a latinského jazyka je pro studenty bakalářského a magisterského studia povinná, probíhá ve dvou na sobě navazujících semestrech prvního, případně druhého roku studia a je zakončena zkouškou.

Výuka českého jazyka pro cizince je rozvržena do osmi semestrů.

ANGLICKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE  v magisterském programu

LATINSKÝ JAZYK v bakalářském a magisterském programu

Výuka jiných cizích jazyků není na LF MU realizována.

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 778 | Počet přístupů: 15173 | Vytvořeno: 18. 6. 2009 13:25:57 | Aktualizace: 4. 12. 2012 11:09:15
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!