Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 10. 7. 2020 17:45:41
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1009
Přístupů: 292942
Vytvořeno: 8. 11. 2010 13:29:22

Kalendář akcí

Detail akce

25. 1. 2019

Obhajoby závěrečných prací studentů P-PooL

Složení komise pro obhajoby závěrečných prací P-PooL

Předseda komise:
Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Členové:

10:00 – 12:00:
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

12:30 – 13:40: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

14:10 – 15:20: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Průběh obhajoby:

  1. obhajoba začíná uvedením studenta, zejm. základním relevantních dat z životopisu a přečtením posudku školitele
  2. následuje vlastní prezentace studenta - stanovený čas pro prezentaci je 10 minut (plus 5 minut diskuze)
  3. pokud měla závěrečná práce charakter kvalifikační práce, pak následuje přečetní posudku oponenta práce (předsedou pokud tento není přítomen)
  4. poté proběhne veřejná diskuze
  5. následuje neveřejná část (hodnocení) a poté verdikt komise

Pozn. Obhajoby jsou veřejné, hosté jsou vítáni

Program:

10:00: Zahájení

10:15 – 10:50: Marek Hándl (11. semestr VL)
Téma: Tumor-infiltrující buňky v sarkomech/nádorech dětského věku a vyhodnocení jejich potenciálního významu
Pracoviště: I. Ústav patologie FNUSA a LF MU
Školitel: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

10:50 – 11:25: Eliška Boženková (11. semestr VL)
Téma: Využití metody MACS při separaci lidských spermií
Pracoviště: Centrum asist. reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a LF MU
Školitelé: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, Ing. Michal Ješeta, Ph.D.

11:25 – 12:00: Veronika Puchnerová (11. semestr VL)
Téma: Neinvazivní sledování změn cévního systému u onkologických pacientů
po antracyklinové terapii v dětství
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitel: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

Přestávka 30 min

12:30 – 13:05 David Dufek (11. semestr VL)
Téma: Chronic side effects of sunitinib in juvenile rat model
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitel: prof. MUDr. Marie Nováková PhD.

13:05 – 13:40: Karolina Filipová (11. semestr VL)
Téma: Změny mikrocirkulace u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe
Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika FNUSA a LF MU
Školitel: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, PhD.

Přestávka 30 min

14:10 – 14:45: Jonáš Kunst (11. semestr VL)
Téma: Rozdíly v objemu šedé hmoty mezi pacienty v různých stádiích Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a jejich vztah ke kognici
Pracoviště: I. neurologická klinika FNUSA a LF MU, Skupina aplik. neurověd CEITEC
Školitel: prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.

14:45 – 15:20: Jana Jacková (11. semestr VL)
Téma: Užívání medikace shodující a neshodující se s guidelines u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou v České republice
Pracoviště: Neurologická klinika FNUSA a LF MU
Školitel: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Místo konání

Velká zasedací místnost děkanátu LF MU, pavilon A17, dveře č. 432