Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 23. 3. 2018 12:55:18
Garant obsahu:
Martin Komenda
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1474
Přístupů: 9408
Vytvořeno: 9. 1. 2015 9:00:51

Projekt OPTIMED

Projekt OPTIMED poskytuje komplexní webovou platformu pro obsahovou optimalizaci studia medicíny prostřednictvím přístupu založeného na tzv. výstupech z učení (outcome-based education). Zmíněné výstupy z učení umožňuji parametricky definovat konkrétní znalosti, dovednosti a schopnosti, které by si měl student v rámci studia osvojit. Během tříletého projektu byla výuka vybraného oboru na LF MU (Všeobecné lékařství) strukturovaně popsána s cílem efektivně prohlížet a vyhledávat napříč dostupnými informaci o medicínském kurikulu. Portál OPTIMED jako takový je určen pro nejen studenty, pedagogy, ale také pro i management fakulty.

Obor Všeobecného lékařství byl rozdělen do čtyř vzájemně provázaných tematických sekcí: Diagnostické obory a neurovědy, Chirurgické vědy, Interní medicína a Teoretické vědy. Základní stavebním prvkem popisu kurikula je výuková jednotka, tedy ucelený obsahový blok výuky, který vede k jasně formulovaným vědomostním výstupům a který je většinou v časové a logické návaznosti bez ohledu na rozsah a typ výuky. Pro celkové pochopení práce s platformou OPTIMED vznikl krátký výukový tutoriál.

Na adrese http://opti.med.muni.cz/ je možné se na portál přihlásit prostřednictvím centrálního autentizačního mechanismu, který zajišťuje Česká akademická federace identit eduID.cz. Pro studenta nebo pedagoga na LF MU to znamená UČO a sekundární heslo. Po úspěšném ověření identity uživatele je možné pomocí Prohlížeče OPTIMED volně prohlížet obsah jednotlivých kurzů a vyhledávat konkrétní výukové jednotky podle různých parametrů (typ výuky, hodinová dotace, ročník studia, lékařská disciplína a další).

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT