Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 3. 11. 2017 10:59:28
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1586
Přístupů: 8322
Vytvořeno: 1. 6. 2016 16:32:47

Nábor studentů

Společnost Angelini Pharma se rozhodla podpořit boj s antibiotickou rezistencí a dát prostor studentským nápadům. V rámci prvního ročníku Angelini University Award ocení dva nejlepší studentské projekty finanční odměnou 100/50 tisíc korun (odměna za 1./2. místo), odborné garanty (zapojené vyučující) vítězných týmů oceníme částkou 40/20 tisíc korun.
Soutěž je otevřená všem studentům všech programů českých vysokých škol – nezávisle na oboru, stupni či ročníku studia. Účastnit se mohou i doktorandi či studenti studující v ČR v rámci Erasmu. Podmínkou je vytvoření 2–5členných týmů a doložení potvrzení o studiu všech členů. Týmy mohou být i mezioborové.
Projekty se předkládají do 15. března 2018 písemně v rozsahu maximálně do 50ti stran a mohou být doplněny přílohami. Uzávěrka přihlášek (jména účastníků a kontakt) je 15. 12. 2017.
Oslovovací dopis (.docx), leták (.pdf), prezentace (.pdf)


Společností Jihočeské nemocnice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jihočeského kraje si Vás dovolují pozvat k účasti na 4. ročníku soutěže Medik roku 2018, která se bude konat v Jindřichově Hradci ve dnech 13. dubna – 15. dubna 2018. Soutěž Medik roku je určena pro studenty 4. až 6. ročníků lékařských fakult.

Pozvánka (.pdf)
Poster (.pdf)

Mgr. Jana Beránková, DiS
auditorka léčebné péče Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
tel: +420 384 376 353, mob: 720 506 056
e-mail: berankova@hospitaljh.cz


UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. zve studenty 5. a 6. ročníku oboru Všeobecné lékařství,
2. a 3. ročníku  bakalářských oborů Fyzioterapie, Všeobecná sestra a Radiologický asistent,
1. a 2. ročníku NMGR oborů Fyzioterapie a Intenzívní péče
Na diskusní setkání se zástupci vedení nemocnice, seznámení s pracovními možnostmi, zajištění praxe, specializačního vzdělávání atd.
Koná se ve středu 8. listopadu 2017 na UKB, posluchárna A11/327 v 15:30 hodin
Srdečně zve MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva

pozvánka (.pdf)
--------------------------------------------------
Ing. Lubomír Gazdoš
personalista
Odbor řízení lidských zdrojů

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště

e-mail: gazdosl@nemuh.cz
tel: 572 529 411
mob: 724 473 137
www.nemuh.cz


DOTAZNÍK pro STUDENTY OBORU ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s Ministerstvem financí připravuje dotační program pro poskytování finančních prostředků na realizaci investičních projektů v oblasti podpory zubních lékařů. Proto se na Vás obracíme s prosbou o zodpovězení několika otázek, které naleznete v přiloženém dotazníku.
Úkolem průzkumu je zjistit, jaké jsou Vaše postoje a potřeby k připravovanému dotačnímu programu. Další naší snahou je zjistit jaká motivace by Vás mohla přivést k otevření zubní ordinace v oblastech s omezenou stomatologickou péčí. Tento Seznam je prozatím předběžný a je součástí dotazníku.
Dotazník je určen všem stomatologům a studentům zubního lékařství, a zodpovězení otázek nezabere více než 10 minut času.
Prosíme o vyplnění dotazníku Vámi všemi, na které se obracíme.
Výsledky průzkumu budou sloužit k potřebám Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí.
Prosíme o jeho vyplnění do 10. března 2017. Vyplněný dotazník prosím pošlete v elektronické podobě na adresu: lenka.doischerova@mzcr.cz

Dotazník (.pdf)


Klinicko-farmakologická jednotka FNUSA/ICRC vytváří databázi dobrovolníků pro lékové studie.

Nabízíme spolupráci ve výzkumném centru FNUSA/ICRC. Vytváříme databázi dobrovolníků, kteří by se v budoucnu mohli podílet na lékových studiích na Klinicko-farmakologické jednotce.

Bližší vysvětlení najdete v přiloženém souboru. Pokud máte zájem, napište na kontaktní adresu uvedenou v přiloženém dopise a pošlete vyplněný dotazník.

Děkuji a zdraví
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT