Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 8. 2. 2019 11:02:32
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1594
Přístupů: 11540
Vytvořeno: 31. 8. 2016 11:28:56

Plánování obhajoby disertační práce – pokyny

  • Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací, viz Směrnice děkana 3/2013
  • Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita
  • Žádost o povolení obhajoby disertační práce ke stažení zde
  • Přílohu č. 3 (publikace vztahující se k tématu disertace) zašlete prosím e-mailem před plánovaným odevzdáním disertací pracovníkovi OKR ve Wordu (slouží pro další potřeby vedení LF a pro Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu).
  • Před návštěvou OKR LF zašlete příslušnému pracovníkovi OKR e-mailem také český i anglický název Vaší disertace a také aktuální korespondenční, e-mailový a telefonický kontakt na navrhované oponenty.        
  • společně se všemi těmito náležitostmi je třeba dle SZŘ MU mít před odevzdáním práce na OKR vyplněn tzv. Archiv závěrečné práce v IS MU. Podrobná nápověda zde
    Nekompletní podklady nebudou pracovníkem OKR převzaty.

OKR práci oficiálně převezme a také práci dnem odevzdání zveřejní v IS MU Od tohoto dne je práce veřejně dostupná a dohledatelná. S prací již tedy není možné nijak manipulovat a na tuto práci je vypracován posudek. Oponent je povinen vypracovat posudek dle SZŘ MU, tj. práci není možné na doporučení oponenta nijak upravit a teprve poté posudek vypracovat.
Má-li OKR k dispozici všechny posudky, oslovuje předsedu dané oborové rady s žádostí o stanovení data, hodiny a místa konání obhajoby (plus případně státní doktorské zkoušky, pokud nebyla vykonána již v dřívějším termínu) a předseda je také žádán o sestavení komise.
Proběhne obhajoba.
V případně úspěšné státní doktorské zkoušky a obhajoby je tímto dnem oficiálně studium v IS MU ukončeno a student se stává absolventem doktorského studia na LF MU.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT