Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 7. 1. 2019 14:54:21
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 17
Přístupů: 79350
Vytvořeno: 21. 2. 2005 8:01:36

Grantová podpora

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu – OVVPP

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu poskytuje odbornou pomoc řešitelům při zpracovávání návrhů projektů financovaných z veřejných zdrojů (např. MZdr - AZV, GAČR, MŠMT, TAČR apod.) a neveřejných zdrojů. Administrativně zabezpečuje metodickou a ekonomickou podporu těchto projektů.

Aktuální výzvy
Postup při podávání projektu
Kontakty
Dílčí a závěrečné zprávy 2018 

Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu – ORPP

Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu poskytuje odbornou pomoc řešitelům při zpracovávání návrhů projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a mezinárodních grantů. Organizačně a administrativně zabezpečuje metodickou a ekonomickou podporu těchto projektů.


Aktuální výzvy
Postup při podávání projektu
Kontakty
 


Informace pro žadatele a příjemce

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT