Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 14. 3. 2019 15:26:44
Garant obsahu:
Miroslav Fiala
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1809
Přístupů: 4375
Vytvořeno: 14. 3. 2019 15:26:44

Často kladené otázky

FAQs (Frequently Asked Questions) týkající se přijímacích zkoušek na LF MU

1. Na jaké obory LF MU si můžu podat přihlášku?

- Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity je v současnosti poskytováno vzdělání v prezenčním magisterském studijním programu a oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, v bakalářských prezenčních studijních programech a oborech Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologický asistent, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Zdravotnické záchranářství, Všeobecná sestra, Porodní asistentka a v navazujících magisterských studijních programech a oborech Fyzioterapie, Intenzivní péče (i v kombinované formě), Nutriční specialista, Optometrie. Podrobnější informace o studijních programech a oborech najdete na internetových stránkách Lékařské fakulty (Studijní programy, obory a akreditace)

2. Jak si podám elektronickou přihlášku na LF MU?

- Přihlášky na Lékařskou fakultu Masarykovy university se podávají výhradně elektronicky na internetových stránkách (Přihláška ke studiu MU). Papírová forma přihlášky nebude akceptována!

- Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolí uchazeč „Založit přihlášku“, vybere typ, formu studia, fakultu a potvrdí „Vyhledat“. Z nabízených možností zvolí požadovaný program/obor. Pokud chce přihlášku podat, klikne na „Založit“. Budete ještě vyzváni k doplnění informací, potvrzení e-mailové adresy a k potvrzení podání přihlášky. Až po potvrzení je přihláška úspěšně podána.

- Své podané přihlášky může uchazeč editovat/upravovat opět na stránkách Přihláška ke studiu MU pod odkazem „Moje přihlášky“.

3. Jak zaplatím elektronickou přihlášku na LF MU?

- Na internetových stránkách Přihláška ke studiu MU zvolí uchazeč „Moje přihlášky“. Kromě jiných důležitých informací zde uchazeč najde odkaz „Zaplatit přihlášku“, který ho přesměruje do Obchodního centra, kde výběr potvrdí odkazem „Objednat“. Po vyplnění informací přihlášku elektronicky zaplatí.

4. Chci studovat obor XY, jaké předměty budu muset absolvovat a kdy/kde bude probíhat výuka?

- Všechny důležité informace jako struktura fakulty, seznam vyučujících, Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, důležité terminy v rámci semestru a předměty vyučované v jednotlivých oborech najde uchazeč ve studijních katalozích na stránkách Lékařské fakulty (Studijní katalogy). Aktuální podrobnosti o místě výuky, rozvrhu, způsobu ukončení, cílů předmětu a další informace budou postupně aktualizovány pro každý semestr a k nalezení v informačním systému  Katalog předmětů.

5. Jak se dozvím, kdy a kde se mám dostavit na přijímačky?

- Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek jsou doručeny každému uchazeči v pozvánce. Kromě toho je možné se přihlásit na stránkách Přihláška ke studiu MU do své přihlášky a tam pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“, najít informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která byla uchazeči v běhu přijímacího řízení 2019/2020 poslána poštou.

6. Bydlím jinde než na trvalé adrese / nebyla mi doručená pozvánka k přijímací zkoušce, můžu se i tak dostavit?

- Samozřejmě, k přijímacím zkouškám je potřeba si přinést pozvánku s číslem své přihlášky (pokud má uchazeč založeno více přihlášek, potřebuje to číslo, pod kterým je pozván ke přijímací zkoušce). Tyto informace jsou dostupné na stránkách Přihláška ke studiu MU, kde po přihlášení se do své přihlášky pod odkazem „Informace k přijímacímu řízení“, jsou informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve formátu pdf vložena pozvánka, která byla uchazečovi poslána i poštou, kterou si může vytisknout a vzít s sebou na zkoušku.

7. Podal(a) jsem si pozvánku na dva obory, ale pozvánka mi přišla jenom jedna, proč?

- Pokud má uchazeč založeno více přihlášek na magisterské, nebo bakalářské programy/obory, přijímací zkoušku píše jenom jednou a teda i pozvánka k přijímací zkoušce je doručena jenom jedna. Získaný počet bodů je platný pro všechny založené přihlášky. Přijímací zkoušky píše uchazeč pod číslem přihlášky, s kterým mu přišla pozvánka. Pokud má uchazeč přihlášku jak na magisterské, tak na bakalářské programy/obory, píše přijímací zkoušku dvakrát, pro magisterské obory zvlášť (pod jední číslem přihlášky) a pro bakalářské zvlášť (pod druhým číslem přihlášky). Pozvánku s číslem přihlášky, pod kterým uchazeč píše přijímací zkoušku najde ve formátu pdf po přihlášení do Moje přihlášky (viz otázka číslo 7)

8. Kdy a kde mám přinést kopii maturitního vysvědčení?

- Kopii maturitního vysvědčení k přijímacím zkouškám nenoste! Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (maturita v ČR anebo v SR) anebo jeho nostrifikaci (zahraniční studia mimo SR) přinesou k zápisu všichni přijatí studenti.

9. Neodmaturoval(a) jsem v řádném termínu, mám náhradní termín v září, můžu se zúčastnit přijímací zkoušky?

- Přijímací zkoušky se sice uchazeč bez maturitní zkoušky účastnit může, ale v případě přijetí je nutné mít složenou maturitní zkoušku k datu zápisu do studia, jinak není možné studenta k studiu zapsat!

10. Nemůžu se zúčastnit přijímací zkoušky v termín kdy jsem pozván, můžu se dostavit v jiný termín?

- Ne! Termíny jsou zveřejněny vždy k 1. 11. a tudíž jsou známy s dostatečným předstihem. Po odeslání pozvánky není možná změna termínu, ani se nevypisuje náhradní termín. Jediná výjimka je závažná zdravotní komplikace doložena dokladem od lékaře.

11. Jaké jsou podmínky přijetí bez přijímací zkoušky a kolik studentů se takhle přijme?

- maturita na území ČR, známkový průměr, žádost o prominutí …viz podmínky přijímacího řízení www.med.muni.cz/uchazeci

12. Nemůžu se zúčastnit zápisu do studia, bude vypsán náhradní termín?

- Náhradní termín zápisu není standardně vypsán, ale student může být zapsán v zastoupení, tj. může ověřenou plnou mocí zplnomocnit svého zástupce k úkonům spojeným se zápisem do studia.

13. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, bude se posunovat hranice?

- Standardně se hranice neposouvá, počet přijatých převyšuje kapacitu daného programu/oboru, již dopředu se počítá s tím, že se někteří studenti nezapíšou. V případě zápisu nízkého počtu uchazečů se hranice posunout může, děje se tak automaticky a pak jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů z přijímacích zkoušek, osloveni e-mailem, obdrží rozhodnutí o přijetí. Je bezpředmětné si posílat odvolání. Nutno vyčkat do zápisu.

14. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity / neudělání zkoušky, jak si mám podat odvolání?

- Odvolání si nepodávejte, pokud nemáte relevantní důvod! Pokud je uchazeč xy pod čarou, není to důvod na odvolání! Řešením je počkat si, jestli se nebude posunovat hranice (viz bod 13), případně uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů si mohou podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání (viz bod 15).

15. Jaké jsou podmínky přihlášení se k celoživotnímu vzdělávání?

- Přihlášku si v termínu od 25. 6. do 10. 8. může podat ten, kdo nebyl přijat z kapacitních důvodů. Do CŽV jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejvíce bodů u přijímací zkoušky, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

16. Nebyl(a) jsem přijat(a) z důvodu nedostatečné kapacity ale dosáhl jsem minimálního počtu bodů, jaké mám možnosti přijetí?

- Takový uchazeč má možnost počkat na posun hranice (viz bod 13); nebo si podat přihlášku na CŽV (viz bod 15)

17. Pokud studuji nějaký bakalářský program /obor na LF MU, můžu přestoupit na LF MU na jiný obor?

- Ne, přestup jako takový není možný bez podrobení se přijímacích zkouškám. Vždy je nutné si založit e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí je možné požádat o uznání předchozího studia předmětů, pokud od ukončení předmětu neuplynulo více jak tři roky, rozsah a obsah studia musí být porovnatelný atd. viz. Směrnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2018 o Uznávání předmětů na LF MU

18. Studuji VL na jiné univerzitě, můžu přestoupit na LF MU? Za jakých podmínek?

- Ne. Je nutné založit si e-přihlášku, složit přijímací zkoušku a v případě přijetí viz bod 17.

19. Jsem cizinec, potřebuji doložit znalost češtiny do českého studia?

-Ne, na Lékařské fakultě MU nevyžadujeme dokladovat úroveň znalosti českého jazyka, ale doporučujeme znalost na minimální úrovni B2.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT