Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 15. 4. 2019 12:27:01
Garant obsahu:
Miroslav Fiala
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1812
Přístupů: 1990
Vytvořeno: 15. 4. 2019 11:01:09

HR Award

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zahájila v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje přípravné práce na získání prestižního evropského certifikátu HR Excelence in Research Award.

Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle  Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

O tuto certifikaci usiluje také Lékařská fakulta ve spolupráci s ostatními fakultami MU. Cílem je implementovat strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, která bude v souladu s Doporučením Evropské komise 2005/251/EC o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Klíčovými body jsou

  • vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky a
  • vylepšení personálních procesů fakulty – moderní a otevřený nábor, pracovní podmínky umožňující atraktivní vědeckou kariéru, hodnocení zaměstnanců, školení a profesní rozvoj.

Přínosy implementace HRS4R budou:

  • nastavení podmínek pro cílený profesní růst výzkumných pracovníků
  • zaručení transparentních výběrových řízení při náboru nových výzkumných pracovníků
  • zvýšení atraktivity fakulty pro zahraniční výzkumné pracovníky
  • ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
  • získání finančních prostředků na výzkum z evropských i tuzemských programů – bodové zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších
  • zvýšení prestiže fakulty v celoevropské síti výzkumných institucí

Realizační tým

Proděkan pro vědu a doktorské studium prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Proděkan pro zubní lékařství a akademické záležitosti prof. MUDr. Lydie Izakovičová Holá, Ph.D.
Proděkan pro anglické studium doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Tajemník Ing. Michal Sellner
Vedoucí personálního oddělení Ing. Iva Janáčková
Vedoucí právního oddělení Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Personální manažerka HR Award Rektorát Ing. Jana Nová, PhD., MBA
HR manažerka - HR Award Mgr. Petra Voráčová, MBA

Základní časová osa realizace

Příprava projektu 03-11/2019
Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 11–12/2019
Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP) 01–10/2020
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi 11–12/2020
Předpokládané udělení ocenění HR Award 01–02/2021
Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R 2019 – 2025
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Certifikace HR Excelence in Research Award se přiděluje na omezenou dobu a výzkumná instituce obhajuje její přidělení při pravidelných inspekcích Evropské komise.

Prvními kroky je vypracování gap analýzy a akčního plánu, který bude obsahovat kroky implementace nápravných opatření v oblasti péče o lidské zdroje na LF MUNI.

Bližší informace:
Mgr. Petra Voráčová, MBA
HR manažerka - HR Award
voracova@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT