Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 13. 5. 2019 15:19:23
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 82668
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne  21. 5. 2019  od 13.00 hodin

konají v Masarykově onkologickém ústavu, v zasedací místnosti Kliniky radiační onkologie, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno obhajoby disertačních prací:

13.00 Mgr. Dita Říčná

Téma:
Možnosti využití molekulárně biologických metod pro časnou diagnostiku oportunních infekcí u hematoonkologických nemocných

Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.

a

14.00 Mgr. Karol Pál

Téma:
Analýza genomických dat

Oponenti:
doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

 

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., v. r.
předseda komise

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 28. 5. 2019 od 10.00 hod.

se koná v zasedací síni LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, č. 432, se koná v zasedací síni LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, č. 432, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Psychiatrie:

MUDr. Martin Hýža, doktorand Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
Název: Vliv abúzu psychoaktivních látek na počet relapsů a souvislost se změnou objemů hippokampů u pacientů se schizofrenií
Název anglicky: An impact of psychoactive substance abuse on a number of relapses and its connection to hippocampal volume change in patients with schizophrenia

Školitel: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Pavel Filip, Ph.D., I. neurologická klinika LF MU a FN USA v Brně
MUDr. Filip Španiel, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Obhajoba disertační práce v DSP Psychiatrie:

Mgr. Tomáš Svěrák, doktorand Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
Název: Vliv intenzivní transkraniální magnetické stimulace na negativní příznaky u schizofrenie a změnu EEG mikrostavů
Název anglicky: The effect of Intensive Transcranial Magnetic Stimulation on Negative Symptoms and EEG microstates in Schizophrenia

Školitel: doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., Psychiatrická klinika FN Hradec Králové

 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., v. r.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., v. r.
předseda komise pro obhajoby
disertací v DSP Psychiatrie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 3. 6. 2019 od 9.00 hodin

koná v seminární místnosti pavilonu A3, UKB Brno-Bohunice na Biologickém ústavu LF MU, Kamenice 5 obhajoba disertační práce:

Mgr. Barbora Štefanovie

Téma: Small protein with a big function

Školitel: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Oponenti:
prof. Michael Lisby - Functional Genomics Biocenter, Denmark
Konstantinos Tripsianes, Ph.D., CEITEC, Brno

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., v. r.
předseda komise pro obhajoby
disertací v DSP Lékařská Biologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne  6. 6. 2019  od 11.30 hodin

konají v zasedací místnosti RECAMO, 5. patro Švejdova pavilonu, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno obhajoby disertačních prací:

11.30 Mgr. Kateřina Amruz Černá

Téma:
Úloha microRNA v biologii a terapeutické rezistenci u B-buněčných malignit

Oponenti:
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.
MUDr. Anna Panovská, Ph.D.

 

12.30 Mgr. Kateřina Musilová

Téma:
Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií

Oponenti:
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Klener jr, Ph.D.

a

13.30 Mgr. Lucie Poppová

Téma:
WNT signalizace u B-lymfoproliferativních malignit

Oponenti:
RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
PharmDr. Antonín Libra, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

 

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., v. r.
předseda komise

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT