Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 21. 3. 2019 15:39:44
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 409
Přístupů: 39557
Vytvořeno: 16. 5. 2006 15:59:20

MIMOŘÁDNÉ STUDIUM TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ 1. NEBO 2. ROČNÍKU

V souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (dále jen PCŽV).

V rámci PCŽV je možno absolvovat mimořádné studium jednotlivých teoretických předmětů zařazených v prvních čtyřech semestrech akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. Je možno zapsat maximálně dva teoretické předměty za semestr. Předmět si uchazeč vybírá z nabídky předmětů vypisovaných pro daný semestr. Jako součást jediného předmětu zapisuje veškerou související výuku (semináře, praktická cvičení atd.).

Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou podle výše uvedeného zákona studenty.

Úspěšným absolventům PCŽV, kteří získají požadovaný počet kreditů v rámci mimořádného studia, může Masarykova univerzita uznat tyto kredity v plném rozsahu, pokud se stanou studenty (§ 60 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů). Uznání je možné nejdéle do 3 let od ukončení studia předmětu.

Termín podání přihlášek PCŽV:

na podzimní semestr akademického roku 2019/2020 do 12. září 2019

na jarní semestr akademického roku 2019/2020 do 13. února 2020

na Studijní oddělení LF MU, Univerzitní kampus, pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Cena vzdělávání pro akademický rok 2019/2020: 10.000 Kč za jeden předmět a semestr (magisterské obory), 8.000 Kč za jeden předmět a semestr (bakalářské obory).

Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou podle § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 o vysokých školách studenty.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT