Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 25. 5. 2018 15:26:26
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 449
Přístupů: 24040
Vytvořeno: 31. 8. 2006 10:17:21

Předměty s proměnnou kreditovou hodnotou v doktorském studijním programu

1 Jak funguje proměnlivá kreditace:

1.1 U předmětů s proměnnou kreditovou hodnotou jsou stanoveny tyto parametry: minimální hodnota m pro semestrální zápis, maximální hodnota M pro semestrální zápis, krok k.

1.2 Na základě domluvy se školitelem si student stanoví pro daný předmět a daný semestr konkrétní kreditovou hodnotu H = m + nk, kde n = 0, 1, 2, ... je voleno tak, že H ≤ M.

1.3 Student si zaregistruje předměty pro daný semestr, na začátku období zápisu mu budou ISem potvrzeny/zapsány. Při registraci ještě nezadává konkrétní kreditovou hodnotu.

1.4 V období zápisu předmětů zadá student konkrétní kreditovou hodnotu předmětů stanovenou podle 1.2. Zadání provede volbou funkce Změna kreditace v registrační aplikaci výběrem nabízených možností kreditové hodnoty odpovídajících výpočtu podle 1.2 (jiné hodnoty počtu zapsaných kreditů nelze volit). IS změnu přímo potvrdí/provede. Operaci lze provést pouze v období zápisu předmětů, nikoli v období registrace.

6.1 Pokud se studenti DSP dosud nesetkali s výběrem a zápisem předmětů, mohou použít aplikaci Osobní administrativa → Nápověda → Registrace a zápis.

6.2 Registrace a zápis - postup pro doktorandy:
Osobní administrativa → Student (zvolit správný semestr v pravém rohu nahoře) → Registrace a zápis předmětů → Lékařská fakulta Změna kreditace (kde se vloží plánované kredity)

Přehled kódů předmětů pro doktorské studijní programy
Předměty registrujete/zapisujete dle harmonogramu LF, který je dostupný v is.muni.cz

Termíny:

Termíny možného vstupu studenta do databáze is.muni.cz pro registraci a zápis předmětů následujícího semestru najdete v aplikaci STUDIUM - Podrobná prohlídka období, vždy obvykle 14 dní před novým semestrem (do 23. února pro jarní semestr, do 23. září pro podzimní semestr - datum je přibližné, nutno ověřit vždy s Harmonogramem v is.muni.cz).

Postup pro školitele při zadávání zápočtu:

Použijte aplikaci ŠKOLITEL v is.muni.cz.
POZOR - přesvědčte se, že hodnotíte opravdu správný semestr nahoře na stránce vpravo.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT