Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 2. 1. 2019 11:55:00
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 98
Přístupů: 53334
Vytvořeno: 2. 6. 2005 12:05:36

Oddělení pro kvalifikační rozvoj (A17 II. NP, místnost 225)

Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS. (vedoucí Oddělení pro kvalifikační rozvoj - doktorské studium a jmenovací řízení)

tel.: +420 549 49 3888
E-mail: navratil@med.muni.cz
Doktorské studium v programech:
       Hematologie
       VL-Kardiologie
       Lékařská biologie
       Onkologie
       Radiologie a zobrazovací metody
       Stomatologie – Zubní lékařství

Vědecká rada
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení (v oborech jako u doktorského studia)
Akreditace doktorských studijních programů, jmenovacích a habilitačních oborů
Ceny, medaile, čestné vědecké hodnosti
Rozbory, statistiky, archivace
DSP na webu LF
 
Bc. Pavla Wolfová (referentka pro kvalifikační rozvoj - doktorské studium a jmenovací řízení)
tel.: +420 549 49 7041
wolfova@med.muni.cz
Doktorské studium v programech:
       Chirurgie
       Vnitřní nemoci
       Neurologie
       Neurovědy
       Pediatrie
       Psychiatrie
       Oftalmologie
       Otorinolaryngologie
       Dermatovenerologie
       Gynekologie a porodnictví

Vědecká rada
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení (v oborech jako u doktorského studia)
 

Mgr. Hana Zemanová (referentka pro kvalifikační rozvoj - doktorské studium a jmenovací řízení)
tel.: +420 549 49 5306
zemanova@med.muni.cz
Doktorské studium v programech:
       Anatomie, histologie a embryologie
       Lékařská biofyzika
       Lékařská chemie a biochemie
       Fyziologie a patologická fyziologie
       Lékařská farmakologie
       Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
       Sociální lékařství
       Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
       Lékařská mikrobiologie a imunologie
       Patologie
       Bioetika
      
Vědecká rada
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení (v oborech jako u doktorského studia)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT