Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Tato stránka již není aktualizována. Přejděte na nový web.

 

Aktualizace: 4. 1. 2019 13:00:08
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 987
Přístupů: 541126
Vytvořeno: 14. 10. 2010 8:53:45

Studijní programy, obory a akreditace

Studijní programy a obory vyučované v akademickém roce 2018/2019
Studijní programy a obory, které budou otevřeny v akademickém roce 2019/2020
Popis programů a oborů, které je možno studovat na Lékařské fakultě MU
Akreditace

Studijní programy a obory vyučované v akademickém roce 2018/2019

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity je v současnosti poskytováno vzdělání v šestiletém prezenčním magisterském studijním programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), v pětiletém prezenčním magisterském studijním programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství), v tříletém bakalářském prezenčním studijním programu Specializace ve zdravotnictví (studijní obory Fyzioterapie, Dentální hygienistka, Nutriční terapeut, Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotnický záchranář), v tříletém bakalářském studijním programu Ošetřovatelství (studijní obor Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia), v tříletém bakalářském studijním programu Porodní asistence (studijní obor Porodní asistentka v prezenční formě studia) a v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Specializace ve zdravotnictví (studijní obory Fyzioterapie, Intenzivní péče (i v kombinované formě), Nutriční specialista, Optometrie). Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnictví, přestup na lékařské obory není možný. Navazující magisterské studium Specializace ve zdravotnictví - obor FYZIOTERAPIE je určeno pro absolventy bakalářského studia v oborech Fyzioterapie anebo Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, - obor NUTRIČNÍ SPECIALISTA pro absolventy oboru Nutriční terapeut, obor OPTOMETRIE pro absolventy oboru Optika a optometrie anebo Optometrie, obor INTENZÍVNÍ PÉČE pro absolventy oboru Všeobecná sestra anebo Ošetřovatelství.
Magisterské studium Všeobecné lékařství je zakončeno udělením titulu MUDr. (doktor všeobecného lékařství), magisterské studium Zubní lékařství je zakončeno udělením titulu MDDr. (doktor zubního lékařství), studia bakalářská jsou zakončena titulem Bc. (bakalář) a navazující magisterské studium je zakončeno titulem Mgr. (magistr).
Studium všech oborů je prezenční formou, pouze obory Všeobecná sestra a Intenzívní péče je možné studovat v prezenční i v kombinované formě.

Studijní programy a obory, které budou otevřeny v akademickém roce 2019/2020

Program: M5103 M-VL Všeobecné lékařství (General Medicine), ID=63
Typ programu: magisterský, stand. doba programu 6 r., udělovaný titul: MUDr.

Obor: LF 5103T065 VL Všeobecné lékařství, ID=106
Anglický název oboru: General Medicine
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: do 27. 2. 2025
Vyučovací jazyk: čeština, stand. doba oboru: 6 r.

Program: M5111 M-ZL Zubní lékařství (Dentistry), ID=6006
Typ programu: magisterský, stand. doba programu 5 r., udělovaný titul: MDDr.

Obor: LF 5104T003 ZL Zubní lékařství, ID=6007
Anglický název oboru: Dentistry
Forma studia: 11 magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 1. 2004 - 15. 12. 2019
Vyučovací jazyk: čeština, stand. doba oboru: 5 r.

Program: B5341 B-OS Ošetřovatelství (Nursing), ID=3621
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu 3 r., udělovaný titul: Bc.

Obor: LF 5341R009 VS Všeobecná sestra, ID=3622
Anglický název oboru: General Nurse
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: do 31. 3. 2021
Vyučovací jazyk: čeština, stand. doba oboru: 3 r.

Program: B5349 B-PA Porodní asistence (Midwifery), ID=17423
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu 3 r., udělovaný titul: Bc.

Obor: LF 5341R007 PA Porodní asistentka, ID=17903
Anglický název oboru: Nurse - midwife
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 23. 7. 2010 - 31. 5. 2023
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.

Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví (Specializations in Health Science), ID=24
Typ programu: bakalářský, stand. doba programu 3 r., udělovaný titul: Bc.

Obor: LF 5345R010 RA Radiologický asistent, ID=9991
Anglický název oboru: Radiology Assistant
Forma studia: 81 bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 13. 12. 2007 - 1. 11. 2020
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.

Program: Dentální hygiena bakalářské studium (program_id=23402)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=23403)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Fyzioterapie bakalářské studium (program_id=23406)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=23407)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářské studium (program_id=23442)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=23443)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Nutriční terapie bakalářské studium (program_id=23422)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=23423)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Optika a optometrie bakalářské studium (program_id=23424)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=24107)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Ortoptika bakalářské studium (program_id=23428)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=24108)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Zdravotnické záchranářství bakalářské studium (program_id=23444)
Typ programu: bakalářský prezenční jednooborový (obor_id=23445)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 3 r.
Udělovaný titul: Bc.
Nová akreditace programu od 2018

Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví (Specializations in Health Science), ID=1507
Typ programu: magisterský navazující, stand. doba programu 2 r., udělovaný titul: Mgr.

Obor: LF 5342T004 FYZI Fyzioterapie, ID=7439
Anglický název oboru: Physiotherapy
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: do 30. 6. 2020
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.

Obor: LF 5345T032 NUT Nutriční specialista, ID=16471
Anglický název oboru: Dietitian
Forma studia: 21 magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 7. 2009 - 31. 7. 2021
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 2 r.

Program: Intenzívní péče navazující magisterské studium (program_id=23414)
Typ programu: navazující magisterský prezenční jednooborový (obor_id=23415)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 2 r.
Udělovaný titul: Mgr.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Intenzívní péče navazující magisterské studium (program_id=23414)
Typ programu: navazující magisterský kombinovaný jednooborový (obor_id=24774)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 2 r.
Udělovaný titul: Mgr.
Nová akreditace programu od 2018

Program: Optometrie navazující magisterské studium (program_id=23426)
Typ programu: navazující magisterský prezenční jednooborový (obor_id=23427)
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, stand. doba oboru: 2 r.
Udělovaný titul: Mgr.
Nová akreditace programu od 2018

Akreditace

magisterský studijní program
Všeobecné lékařství
(akreditace – zahájení studia od akademického roku 2015/2016)
 
magisterský studijní obor Všeobecné lékařství (prezenční) (.pdf)
magisterský studijní program
Všeobecné lékařství
(akreditace – zahájení studia do akademického roku 2014/2015)
 
magisterský studijní obor Všeobecné lékařství (prezenční) (.pdf)
magisterský studijní program
Zubní lékařství
 
magisterský studijní obor Zubní lékařství (prezenční) (.pdf)
bakalářský studijní program
Specializace ve zdravotnictví
bakalářské studijní obory

Dentální hygienistka (prezenční) (.doc)
Fyzioterapie
(prezenční) (.doc)
Optika a optometrie (prezenční) (.pdf)
Ortoptika (prezenční) (.pdf)
Radiologický asistent (prezenční) (.doc)
Nutriční terapeut (prezenční) (.doc)
Zdravotní laborant (prezenční) (.doc)
Zdravotní laborant (kombinované) (.doc)
Zdravotnický záchranář (prezenční) (.doc)
 

bakalářský studijní program
Ošetřovatelství
 
bakalářský studijní obor Všeobecná sestra (prezenční i kombinované) (.doc)
bakalářský studijní program
Porodní asistence
 
bakalářský studijní obor Porodní asistentka (prezenční) (.doc)
Porodní asistentka (kombinované) (.doc)
navazující magisterský program
Specializace ve zdravotnictví
navazující magisterské obory Fyzioterapie (prezenční) (.doc)
Intenzivní péče (prezenční) (.doc)
Nutriční specialista (prezenční) (.doc)
Optometrie (prezenční) (.pdf)
Ošetřovatelská péče v gerontologii (prezenční i kombinované) (.doc)
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT