Organizační výbor

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová Ph.D. – přednosta Katedry ošetřovatelství LF MU

Mgr. Jitka Hůsková – předseda Sekce pedagogické ČAS

Mgr. Petra Juřeníková Ph.D. – Katedra ošetřovatelství LF MU, místopředseda Sekce pedagogické ČAS

Mgr. Jana Straková, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Alena Pospíšilová – Katedra ošetřovatelství LF MU

Ing. Igor Kuba – Katedra ošetřovatelství LF MU

PhDr. Michaela Schneiderová – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Hana Pinkavová – Katedra ošetřovatelství LF MU

PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Zdeňka Dobešová – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Marta Šenkyříková – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Simona Saibertová – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Zdeňka Dobešová – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Olga Janíková – Katedra ošetřovatelství LF MU

Mgr. Soňa Vasmanská – Katedra ošetřovatelství LF MU