Pozvánka

Konference je určena: všeobecným sestrám, zdravotnickým asistentům a pracovníkům vzdělávajícím nelékařská zdravotnická povolání
Místo konání: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5,  625 00 Brno
Jednací jazyk: český jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk
Registrační poplatek: platba předem členové  ČAS  450 Kč –   aktivní i pasivní účast (nutno doložit průkazem ČAS  na místě) platba předem ostatní účastníci 550 Kč – aktivní i pasivní účast
Čeští účastníci Poplatek nutno uhradit převodem na účet 167243725/0300 nejpozději do 21. 1. 2013. Do zprávy pro příjemce je nutno uvést   příjmení, za koho byla provedena úhrada, pokud odesilatel  není stejný. Doklad o zaplacení je nutno donést k prezenci v den konference.
Po tomto datu lze platbu provést až na místě v částce  650 Kč (platí pro aktivní i pasivní účastníky a členy ČAS).
Zahraniční účastníci platí až na místě 550 Kč (výhradně platba v Kč).

 

Tématické okruhy konference:

 • Nové trendy v ošetřovatelské péči
 • Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
 • Edukace klientů nelékařskými zdravotnickými pracovníky
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Varia

Příspěvky dle výše uvedených témat je nutno koncipovat v rovině klinické praxe, teorie, vědy a výzkumu.
Přihlášky k aktivní účasti spolu s názvem příspěvku zašlete elektronicky do 16.12.2012. O akceptaci příspěvku budete informováni na vámi uvedenou emailovou adresu do 2 pracovních dnů. Plné znění příspěvků zašlete nejpozději 16.12.2012. Příspěvky zaslané po uvedeném datu nebudou akceptovány. K pasivní účasti je možno se přihlásit do 21.1.2013
Výstupem konference bude recenzovaný sborník s přiděleným ISBN.

Do recenzovaného sborníku budou zařazeny pouze příspěvky které:

 • Nebyly dosud publikovány.
 • Budou zpracovány dle cílů a požadavků organizátorů konference. Maximální rozsah jednoho příspěvku je 6 stran.
 • Ve sborníku budou uveřejněny výhradně plné texty příspěvků s řádnou citací a bibliografickými odkazy dle pokynů uvedených v požadované struktuře příspěvku.
 • Příspěvek bude zaslán elektronicky na www.med.muni.cz/oseko nejpozději do 31. 12. 2012  a jejich autoři budou rychle reagovat na připomínky recenzentů.
 • Organizátoři konference si vyhrazují oprávnění rozhodnout o zařazení/nezařazení příspěvku do programu konference a recenzovaného sborníku.

Autorům originálních výzkumných prací, po schválení jejich příspěvku recenzenty (v českém/slovenském jazyce), bude nabídnuta možnost uveřejnění jejich příspěvku v celosvětovém systému databáze EBSCOhost (full text v anglickém jazyce). Zveřejněny budou pouze osobně prezentované příspěvky, a to v podobě post konferenční publikace.

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Pokyny pro autory42.5 KB