Vědecký výbor

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová Ph.D. – přednosta Katedry ošetřovatelství LF MU

Mgr. Jitka Hůsková – předseda Sekce pedagogické ČAS

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství LF MU, místopředseda Sekce pedagogické ČAS

Mgr. Anna Krátká, Ph.D. – UTB Zlín, Fakulta humanitních studií

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – Ústav ošetřovatelství, fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. – Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Mgr. Jana Straková, Ph.D. – Katedra ošetřovatelství LF MU

PhDr. Marie Zítková - Katedra ošetřovatelství LF MU