Historie

zlabek

Profesor MUDr. et RNDr. Karel Žlábek

* 8. 1. 1902          † 22. 5. 1983

  • přednosta Anatomického ústavu v letech 1945 - 1962
  • jeden ze zakladatelů Československé společnosti antropologické v roce 1947

Profesor MUDr. et RNDr. Karel Žlábek uvažoval o založení speciálního antropologického oddělení na Anatomickém ústavu již od svého nástupu v roce 1945.

Pro tento úkol připravoval svého žáka, MUDr. Milana Dokládala, který absolvoval v roce 1953 studium antropologie na Přírodovědecké fakultě MU.

MUDr. Dokládal se antropologii aktivně věnoval i během svého dalšího působení na ústavu. V roce 1957 obhájil na Přírodovědecké fakultě Komenského univerzity v Bratislavě disertační práci „Antropometrie Hlučíňanů“ a na stejné fakultě se habilitoval pro obor antropologie v roce 1970. Profesor Žlábek se založení oddělení nedočkal. Jeho plán se uskutečnil až v roce 1970.

 

dokladal

Profesor MUDr. Milan Dokládal, CSc.

* 1928          † 2004

  • vedoucí oddělení v letech 1970 - 1995

Profesor MUDr. Milan Dokládal, CSc. byl:

  • lékař, anatom, fyzický antropolog
  • soudní znalec pro obor zdravotnictví – identifikace osob
  • sledoval problematiku růstu a vývoje zejména u romské mládeže
  • studoval tělesné vlastnosti dospělého obyvatelstva českých zemí zabýval se osteologií a dentální antropologií
  • publikoval práce z dějin české i evropské anatomie, antropologie a medicíny
  • dlouholetý šéfredaktor Scripta medica