Horáčková Ladislava

Horáčková Ladislava (17. 6. 1949, Hulín), Doc., RNDr., Ph.D.

publikace

horackova

Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako antropoložka, odborná asistentka a od 1995 vedoucí Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její pedagogická práce zahrnuje praktickou výuku a pitevní cvičení normální anatomie pro české i zahraniční studenty LF MU, přednáší a vede praktickou výuku anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty a přednáší základy osteologie a antropologie pro studenty archeologie a historie Filozofické fakulty MU. V odborné práci se zabývá osteologií a historickou antropologií se speciálním zaměřením na paleopatologii středověkých a novověkých populací. Je autorkou či spoluautorkou více než 50 odborných publikací. Pro edici Panoráma biologické a sociokulturní antropologie napsala (s Eugenem Strouhalem a Lenkou Vargovou) 15. svazek Paleopatologie pro antropology (2003). Od 1997 se pravidelně účastní jako antropolog mezinárodních expedicí v Sakkáře v Egyptě. Je místopředsedkyní České společnosti antropologické a do 2011 byla předsedkyní její brněnské pobočky. Je rovněž členkou redakční rady časopisu Antropologie, Evropské antropologické a Evropské paleopatologické asociace a České anatomické společnosti. V roce 2003 byla její práce oceněna medailí dr. Aleše Hrdličky.