Račanská Michaela

Račanská Michaela (22. 6. 1976, v Brně), RNDr., Ph.D.

publikace

racanska

Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor fyzická antropologie - Bc., Mgr., Ph.D.) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (RNDr.). V současnosti pracuje jako odborná asistentka Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vede praktická i pitevní cvičení z anatomie studentů všeobecného směru pro české i zahraniční studenty LF MU. Zabývá se forenzní a dentální antropologií se zaměřením na metody určování dožitého věku. Tato tematika je rozpracována v diplomové a disertační práci i ve většině z jejích odborných publikací. Je členkou České anatomické společnosti a pracuje ve výboru brněnské pobočky České antropologické společnosti. Za vynikající výkony ve vědecké a výzkumné práci a za publikační činnost získala v roce 1999 Cenu sekce Biologie PřF MU v Brně a v roce 2003 Cenu rektora Masarykovy univerzity.