Vargová Lenka

Vargová Lenka (19. 1. 1960, Jihlava), MUDr., Ph.D.

publikace

vargova

Lékařka a paleopatoložka. Je absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dětské lékařství. Pracuje jako odborná asistentka Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vede praktická i pitevní cvičení z anatomie studentů všeobecného i stomatologického směru. Je zástupce vedoucí Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU. V odborné práci se zabývá osteologií a historickou antropologií se speciálním zaměřením na paleopatologii středověkých a novověkých populací.Tato tematika je rozpracována v její disertační práci i ve většině z jejích čtyřiceti odborných publikací. Pro edici Panoráma biologické a sociokulturní antropologie napsala (s Ladislavou Horáčkovou a Eugenem Strouhalem) 15. svazek Paleopatologie pro antropology (2003). Je členkou Evropské paleopatologické asociace, České anatomické společnosti a pracuje ve výboru brněnské pobočky České antropologické společnosti. Od roku 2011 je předsedkyní její brněnské pobočky.