Listopad 9, 2016

Lidé

 

Přednášející

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

 • Přednosta ústavu
 • Člen oborové rady Anatomie, histologie a embryologie LF MU
 • Člen oborové komise Morfologie buněk a tkání, program Biomedicínské vědy LF MU

Garant

 • Histologie a embryologie I/II (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Výběrové přednášky z embryologie a teratologie

Výuka

 • Histologie a embryologie I/II (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Cytologie, histologie a embryologie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
 • Mikroskopická anatomie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)

RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

 • Zástupce přednosty 
 • Člen oborové rady Anatomie, histologie a embryologie LF MU
 • Člen oborové komise Morfologie buněk a tkání LF MU, program Biomedicínské vědy LF MU

Garant

 • Cytologie, histologie a embryologie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
 • Mikroskopická anatomie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)

 Výuka

 • Histologie a embryologie I/II (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Histologie a embryologie I/II – cvičení (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Vybrané přednášky z embryologie a teratologie
 • Cytologie, histologie a embryologie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
 • Mikroskopická anatomie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)

doc. MUDr.  Miroslava Sedláčková, CSc.

 • Členka oborové rady Anatomie, histologie a embryologie LF MU
 • Členka oborové komise Morfologie buněk a tkání LF MU, program Biomedicínské vědy LF MU

Garant 

 • Histologie (Zdravotní laborant)
 • Histopatologické metody (Zdravotní laborant)
 • Embryologie (Porodní asistentka)

Výuka

 • Histologie a embryologie I/II (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Histologie a embryologie I/II – cvičení (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Vybrané přednášky z embryologie a teratologie
 • Histologie (Fyzioterapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Zdravotní laborant)
 • Embryologie (Porodní asistentka)
 • Cytologie, histologie a embryologie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
 • Mikroskopická anatomie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)

Prof. RNDr. MUDr. Svatopluk Čech, DrSc.

 • Člen oborové rady Anatomie, histologie a embryologie LF MU

Garant

 • Histologie (Fyzioterapie, Optika a optometrie, Ortoptika)

 Výuka

 • Histologie a embryologie I/II (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Histologie a embryologie I/II – cvičení (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Orální histologie a embryologie (Zubní lékařství)
 • Vybrané přednášky z embryologie a teratologie
 • Histologie (Fyzioterapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Zdravotní laborant)

MUDr. Irena Lauschová, Ph.D.

 • Členka oborové rady Anatomie, histologie a embryologie LF MU

Garant

 • Orální histologie a embryologie (Dentální hygienistka)
 • Embryologie (Porodní asistentka)

 Výuka

 • Histologie a embryologie I/II (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Histologie a embryologie I/II – cvičení (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Orální histologie a embryologie (Zubní lékařství)
 • Vybrané přednášky z embryologie a teratologie
 • Cytologie, histologie a embryologie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
 • Mikroskopická anatomie (Antropologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
 • Histopatologické metody (Zdravotní laborant)
 • Histologie (Fyzioterapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Zdravotní laborant)
 • Embryologie (Porodní asistentka)
 • Základy anatomie a histologie (Biomedicínská technika a bioinformatika)

Mgr. Hana Kotasová, Ph.D.

Výuka

 • Histologie a embryologie I/II – cvičení (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Histologie (Nutriční terapeut)
 • Základy anatomie a histologie (Biomedicínská technika a bioinformatika)

MUDr. Jana Dumková, Ph.D.

 Výuka

 • Histologie a embryologie I/II – cvičení (Všeobecné a Zubní lékařství)
 • Histologie (Zdravotní laborant)
 • Vybrané přednášky z embryologie a teratologie

Ing. Josef Jaroš, Ph.D.

 Výuka

 • Histopatologické metody (Zdravotní laborant)

Kmenoví cvičící

 • Histologie a embryologie I/II

MUDr. Ivana Baltasová

MUDr. Eva Mecová

MVDr. Anna MacGillavry-Danylevska, Ph.D.

Mgr. Eva Švandová, Ph.D.

 

 • Histopatologické metody

Katarína Marečková


Technický dohled

MUDr. Ludmila Daňková


Děkujeme našim studentským dobrovolníkům za jejich neocenitelnou pomoc ve výuce histologie a embryologie.


Seznam všech zaměstnanců Ústavu histologie a embryologie