• Jaký je rozdíl mezi kuřáckým a nekuřáckým domovem?
  • Jak moc je nebezpečné pasivní kouření?
  • Co je zbytkový kouř?
  • Vadí dětem, když jejich rodiče doma kouří?

Na tyto a další otázky se pokoušíme odpovídat v rámci našeho projektu. Chceme srozumitelnou formou oslovit rodičovskou veřejnost i děti a poskytnout jim nejnovější poznatky o vlivu kouření na zdraví kuřáka i jeho okolí, vysvětlit škodlivost pasivního kouření i vznik a účinky tzv. „zbytkového kouře“. Dostatečná informovanost rodičů i dětí a jejich vzájemná komunikace o problematice kouření je předpokladem úspěšné prevence kouření a předcházení nebezpečným experimentům s kouřením u dětí.